رد کردن لینک ها

جنبه های تحلیل سازه های کششی

این مقاله سه قسمت اصلی جنبه‌های آنالیز عددی سازه‌های کششی (غشاء – شبکه‌ی کابلی – ساختارهای پنوماتیکی و ترکیبی از یکدیگر) را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در بخش اول به بررسی اشکال مختلف و چشم‌انداز و توسعه تاریخی پرداخته و در بخش بعدی مقاله مسائل طراحی و تحلیل‌عددی ارائه شده است.

به‌طور مثال: شکل‌دهی و فرم‌یابی، انتخاب نیروهای کششی در طراحی اولیه، انتخاب مدل‌های سازنده، تأثیر شرایط مرزی و بارهای دینامیکی باد، انتخاب ابزارهای تحلیل عددی، الگوی برش و به طور کلی، مشکلات رایج در فرآیند طراحی سقف‌های کششی را مورد بررسی قرار می دهند.

این مقاله خلاصه‌ای در مورد طراحی سازه کششی با ارجاعات فراوان به منابع، شاخه‌های جالب توجه و در حال توسعه‌ی مهندسی عمران را پوشش می‌دهد.

به گفتگو بپیوندید

واتساپ
تلگرام
اینستاگرام