رد کردن لینک ها

سایبان یا سقف متحرک

سایبان یا سقف متحرک
سایبان یا سقف متحرک

سایبان یا سقف متحرک

سقف متحرک (دستی یا سایبان ریلی)، سقفی است که به واسطه نیروی مکانیکی که به سازه اصلی وارد می شود، بر روی ریل ها حرکت کرده و باز و بسته می گردد.

واتساپ
تلگرام
اینستاگرام